2021-07-26תאריך
י״ז אב תשפ״אתאריך עברי
שנייום
2:01:31 AMעלות השחר
3:13:31 AMהנץ החמה
6:25:45 AMסוף זמן קריאת שמע
7:53:50 AMסוף זמן תפילה
10:49:59 AMחצות
11:28:01 AMמנחה גדולה
4:51:20 PMמנחה קטנה
6:26:26 PMשקיעת החמה
7:22:32 PMצאת הכוכבים